Wpływ pandemii COVID-19 na psychikę według Chińskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wpływ pandemii COVID -19 na psychikę 

Wpływ pandemii COVID-19 na psychikę według Chińskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Od sześć miesięcy Chiny walczą z pandemią COVID-19 wydaje się, że udało się powstrzymać wysoki wskaźnik infekcji. Obecnie zaczyna się groźba nowego kryzysu traumy obawy o zdrowie psychiczne, jakie choroba przyniosła zarówno pracownikom służby zdrowia. Jak i ogółowi społeczeństwa. Ludzie którzy przeżyły COVID-19 i pracownicy służby zdrowia z pierwszej linii frontu walki. Zaczynają cierpieć z powodu depresji, lęku i zespołu stresu pourazowego (PTSD). Pozostała część społeczeństwa stara się przezwyciężyć lęk, strach i psychospołeczny wpływ wymuszonej izolacji i blokad. I ta „równoległa epidemia” może zwiększyć ryzyko zaburzeń psychicznych. Może to prowadzić do upośledzenie funkcji poznawczych, brak świadomości ryzyka jakie niesie za sobą narażenie na długi stres.  Ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej zarówno psychoterapii jak i ograniczone warunki na oddziałach psychiatrycznych, konsultacji psychiatrycznych,  mogą spowodować nasilenie chorób psychicznych. Natomiast  współistniejące problemy zdrowia psychicznego mogą również utrudniać leczenie COVID-19 – i być może mniej skuteczne, dodają naukowcy.

Wyróżniono istotne grupy potrzebujące pomocy.

Wpływ pandemii COVID-19 na psychikę. Chińscy psychologowie określili że jednym z nich są lekarze i pielęgniarki. Te osoby są narażeni na znaczne ryzyko stresu psychicznego i zespołu stresu pourazowego. Z powodu kontaktu na pierwszej linii walki  z zakażeniem. Są też znacznie obciążeni pracą i są świadkami utraty życia. Naukowcy odkryli, że prawie trzy czwarte chińskich pracowników służby zdrowia zgłasza cierpienie, połowę depresji i prawie połowę lęk.

Kolejną grupy stanowią osoby z świadczące usługi pomocowe w dostarczaniu żywości. Oraz  niezbędne rzeczy osobom zamkniętym oraz pacjentom czy członkom rodziny, którzy doświadczyli choroby. Potrzebują wsparcia psychologicznego z powodu śmierci kogoś bliskiego.

Natomiast  Chińskie Towarzystwo Psychologiczne początkowo planowało objąć wsparciem osoby starsze. Ale własne, dotychczas nieopublikowane badania  wykazały, że były one znacznie bardziej odporne niż się spodziewano. Wpływ pandemii COVID-19 na psychikę

opracowany na podstawie artykułu: https://www.apa.org/topics/covid-19/china-psychologists

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. .

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie

Zamknij