Psychologowie o stresie

Psychologowie o stres i jego wpływie na rodzinę Psychologowie  od dawna zajmują się wpływem stresu na rodzinę, powodowanym przez czynniki związane z presją rodzinną, finansową, społeczną, gospodarczą. Badanie przeprowadzone przez  American Psychological Association (APA), w USA w sierpniu 2010 r., Ankieta wykazało,  że ​​73 procent rodziców twierdzi. Że odpowiedzialność za rodzinę jest znaczącym źródłem stresu. […]