Psychologowie o stresie

Psychologowie o stres i jego wpływie na rodzinę Psychologowie  od dawna zajmują się wpływem stresu na rodzinę, powodowanym przez czynniki związane z presją rodzinną, finansową, społeczną, gospodarczą. Badanie przeprowadzone przez  American Psychological Association (APA), w USA w sierpniu 2010 r., Ankieta wykazało,  że ​​73 procent rodziców twierdzi. Że odpowiedzialność za rodzinę jest znaczącym źródłem stresu. […]

Depresja u mężczyzn

Depresja u mężczyzn Depresja u mężczyzn zdaniem psychologów jest coraz częściej diagnozowania. Depresję wciąż diagnozuje się u kobiet dwa do czterech razy częściej niż u mężczyzn. Jednak mężczyźni znacznie częściej popełniają samobójstwo w wyniku depresji. Z badań psychologów z USA wynika że 78,3%  popełniających samobójstwa to mężczyźni. Badacze coraz częściej sugerują, iż ta różnica pomiędzy […]