Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna, ma wiele spojeń teoretycznych, na których opiera się praca z pacjentem. Jest też wiele odmiennych podejść, które można wybrać podczas terapii. Podejście psychodynamiczne ma swój początek w psychoanalizie, której twórcą był Freud. Na jej rozwój mieli także wpływ: M. Klain – relacja z obiektem, czyli matka – dziecko, H. Kohut – psychologia ego […]